Via onze website, de nieuwsbrief, Parro, social media (Facebook/Instagram) proberen wij ouders en andere geïnteresseerden een indruk te geven van activiteiten op school (vieringen, projecten, activiteiten) waarbij de kinderen natuurlijk centraal staan. Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden of wordt een stukje aantrekkelijker met een foto. Het kan daarom zijn dat uw kind in beeld komt. Onze ervaring is dat kinderen en ouders dat erg leuk vinden. Via het AVG formulier kunt u bij de inschrijving van uw kind(eren) aangeven waar uw kind(eren) wel herkenbaar in beeld mag/mogen en waar niet.