Via onze website, de nieuwsbrief, klasbord, media en somssocial media (Facebook) proberen wij ouders en andere geïnteresseerden een indruk te geven van activiteiten op school (vieringen, projecten, activiteiten) waarbij de kinderen natuurlijk centraal staan. Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden of wordt een stukje aantrekkelijker met een foto. Het kan daarom zijn dat uw kind in beeld komt. Onze ervaring is dat kinderen en ouders dat erg leuk vinden. Het kan zijn dat u daar moeite mee heeft. De wens van ouders om kind(eren) niet via een foto op de website, de nieuwsbrief of andere media in beeld te brengen, respecteren wij uiteraard. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met de directie om uw bezwaar kenbaar te maken.