Het Mozaïek is een basisschool voor onderwijs dat wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. De Bijbel is onze bron voor onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s, ouders en anderen.

Het Mozaïek

 • heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 • geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 • heeft een lerende cultuur
 • heeft een open en veilig schoolklimaat
 • leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert Het Mozaïek samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Hoe zijn deze waarden zichtbaar in onze school?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed
 • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel  en de God van de Bijbel leren kennen
 • In ons onderwijs rusten wij onze kinderen toe met Bijbelse normen en waarden
 • We werken met de methode Levend Water voor bijbelonderwijs
 • We zingen met kinderen bijbelliederen, psalmen, gezangen en opwekkingsliederen
 • Elk jaar besteden we tijd aan een groot identiteitsproject, de kinderen werken, leren en ontwikkelen dan rondom een thema, waar ook ouders bij betrokken worden
 • Onze school geeft aandacht aan vieringen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart
 • We hechten veel waarde aan respectvol gedrag van kinderen en medewerkers
 • We werken methodisch aan goed gedrag met de Kanjertraining, Goed van start en Positive Behavior Support
 • We werken aan een fijne en veilige sfeer op school
 • Fouten maken mag, ze zijn bespreekbaar en we willen er graag van leren!
 • Gastvrijheid en vriendelijkheid hebben we hoog in ons vaandel staan