Open dag
Jaarlijks organiseren we in februari/maart een open dag voor belangstellenden voor onze school. Dit schooljaar zal dat zijn op woensdag 10 februari 2021. In de ochtend is de school open van 10.00-12.00 uur voor belangstellenden en in de avond van 20.00-21.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Tijdens deze open dag kunt u informatie verwachten van de directeur en de teamleider over onze school in het algemeen en over de identiteit. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en in de school rond te kijken.

Identiteitsavond en informatie kleutergroepen
Elk schooljaar is er een identiteitsavond voor alle nieuwe ouders. Dit jaar vind deze avond plaats op maandagavond 28 juni 2021. Dit is nog een onderdeel wat valt onder ons aanmeldingsbeleid. Voor ons is het belangrijk dat de levensovertuiging van ouders en school op één lijn liggen, zodat het kind niet in ‘twee werelden’ leeft of tegenstrijdige waarden meekrijgt. Tijdens deze avond gaan we samen met de Werkgroep Identiteit op School en met u hierover in gesprek. Het tweede deel van de avond ontvangt u informatie over hoe het er in een kleutergroep aan toe gaat.

Informatieochtend
Aan het begin van ieder schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om een kijkje te nemen in de klas. Dit gebeurt op een woensdagochtend. Nadat u een half uur in de klas heeft kunnen kijken en meedoen, is er nog een half uur te tijd om met de leerkracht te praten. Hij/zij zal u dan informatie geven over de belangrijke zaken van dat leerjaar en u kunt uw vragen stellen.

Startgesprekken
In september wordt u uitgenodigd om op school te komen vertellen over uw kind. We willen de informatie die u geeft inzetten om de onderwijsbehoeften van de kinderen beter in beeld te krijgen en ons onderwijs hierop af te stemmen. Samen kijken we naar:

  • Waar uw kind goed in is (Wat zijn de stimulerende factoren)?
  • Waar uw kind moeite mee heeft (Wat zijn de belemmerende factoren bij het leren)?
  • Hoe leert uw kind in het algemeen (Is uw kind een denker, een doener of beide. Hoe gaat uw kind om met bijvoorbeeld een teleurstelling)?
  • Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht (onderwijsbehoeften)?
  • Wat vertelt uw kind thuis over zijn/haar leren op school?
  • De gesprekken over de leerlingen groep 7 en 8 vinden plaats in het bijzijn van het kind met zijn/haar ouders.

Spreekavonden / Intekenmiddagen
Op diverse momenten in het schooljaar zijn er 10 en/of 20 minutengesprekken met de leerkracht(en) om de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken. In september worden alle ouders uitgenodigd om samen met de leerkracht(en) te kijken naar het welbevinden van uw kind.

Koffieochtenden/theemiddagen
Een paar keer per jaar organiseren we koffieochtenden/theemiddagen voor ouders. Tijdens deze momenten is er gelegenheid om samen met de directie informatie uit te wisselen over diverse onderwerpen.

Mozaïeknieuws 
Eén keer per maand verschijnt er een Mozaïeknieuws met informatie vanuit de directie. Ouders ontvangen deze per mail.

Klasbord
Elke klas is te volgen via de klasbord app. Hier plaatsen de leerkracht 2 tot 4 keer per week een bericht op. Dit gaat over het reilen en zeilen in een groep. Bij een bericht wordt vaak één of meerdere foto’s geplaatst. Zo krijgt u een goed beeld van hoe het bij uw kind(eren) aan toe gaat in de klas.

Website
Op de website kunt u allerlei informatie vinden over de school.

Wilt u niet dat er foto’s van uw kind op de site verschijnen dan kunt u dit doorgeven aan de directeur of teamleider.