KERNWAARDEN
In ons schoolplan hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd waardoor wij onze cultuur op de school gekenmerkt willen zien:

Liefde
Liefde staat aan de basis van al onze kernwaarden. Liefde manifesteert zich in de manier waarop we met elkaar omgaan, als medewerkers, kinderen en ouders. We kunnen de ander liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. Wij zijn allen geschapen naar het beeld van God en als zodanig verschillen en toch gelijkwaardig.

Passie
Onderwijs vraagt medewerkers met passie, ook wel te omschrijven als ‘een sterk gevoel van liefde’. Passie voor God, passie voor kinderen, passie voor het onderwijsvak en passie voor de doelen van LEV-WN.

Verbinding
Kinderen moeten leren zich in een veilige omgeving te verbinden met anderen. We laten het belang zien van respect voor eigen en andermans grenzen en behoeften. We zijn erop gericht anderen tot hun recht te laten komen. We respecteren de ander, ongeacht hun godsdienst of geaardheid. We worden hierbij geïnspireerd door Jezus, met wie we ons verbonden weten.

Vertrouwen
Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst. Hij is Degene die voor ons zorgt en ons toerust voor de taken die we hebben gekregen. Hij leert ons ook om vertrouwen te geven aan de kinderen, zodat zij tot bloei komen in een veilige omgeving die duidelijke kaders biedt.  Bij vertrouwen hoort ook transparantie. We houden daarbij vast aan een open communicatiestijl en de durf om je kwetsbaar op te stellen.

Eigenaarschap
Eigenaarschap mag ons prikkelen onze gaven en talenten met plezier in te zetten en te ontwikkelen. Dit omvat ook het onderhoud van onze deskundigheid, onder meer door relevante ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij op de voet te volgen. Ook onze kinderen leren we eigenaar te worden van hun kwaliteiten en het eigen leerproces.