In de groepen 4 t/m 8 maken de leerlingen gebruik van Snappet. De leerlingen van groep 4 & 5 gebruiken hiervoor de tablet van Snappet. Voor de kinderen met dyslexie is er een grotere tablet met toetsenbord beschikbaar. De kinderen van groep 6 t/m 8 maken hiervoor gebruik van een eigen chromebook die ze vanuit school krijgen.
snappet

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, woordenschat, taal, studievaardigheden en automatiseren. Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. De leerlingen werken op twee manieren met Snappet :

  • Klassikaal – waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd.
  • Adaptief – waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt.

Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

De leerkracht kan al tijdens de les via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Hierdoor kan de leerkracht snel ingrijpen en bijsturen op het leerproces.

Uw kind kan ook thuis inloggen op Snappet. Dit doet uw kind met zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Kijk ook eens op de site van Snappet.

001-dsc_4800