Ons hart ligt bij alle kinderen op Het Mozaïek.
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn woord, de Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs bij ons op school.

Onze doelgroep
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarden en normen en die instemmen met de identiteit van Het Mozaïek.

Ons doel met ons onderwijs 
Ons doel is onderwijs bieden van betekenis. Wij zetten ons in om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker is Gods geliefde kind. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier, en ontspannen naar school en werk. Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. In die verhouding ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar.knipsel

Onze belofte
Wij beloven uw kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op Het Mozaïek geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en te handelen vanuit verwondering voor Gods schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om deze belofte waar te maken vinden wij op Het Mozaïek een goede samenwerking met ouders onmisbaar.

We hanteren met elkaar een aantal afspraken die de basis vormen voor al ons handelen

  • We hebben respect voor God, onszelf en anderen.
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee
  • Niemand blijft zielig; iedereen is waardevol