Het Mozaïek is een nevenvestiging van de hoofdvestiging De Triangel in Capelle aan den IJssel. Deze relatie zie je terug in de organisatie van onze MR. De MR bestaat namelijk uit vier leden van Het Mozaïek; twee ouders en twee leerkrachten en vier leden van De Triangel; twee ouders en twee leerkrachten.

Binnen de MR wordt dus naar het beleid, en daarmee ook naar de kwaliteit, van beide scholen gekeken. Jaarlijks zijn er een aantal vergaderingen waarin de leden samenkomen en verschillende beleidszaken bespreken.

Hieronder vindt u een link naar het Medezeggenschapsreglement van Het Mozaïek en de hoofdvestiging, De Triangel, in Capelle aan den IJssel. Ook vindt u hier het huishoudelijk reglement, de jaarplanning en het jaarverslag van vorig schooljaar.

Medezeggenschapsreglement Triangel Mozaïek 2020-2021

Huishoudelijk reglement 2020-2021

Leden MR Mozaïek
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Coraline de Pater en Annemiek Meijer.
De oudergeleding bestaat uit Rienk Heij en Rieneke Joustra.
U kunt deze mensen contacten over onderwerpen die besproken worden door de MR.
Ook kunt u bij hen terecht met vragen en opmerkingen. Dit zal dan worden meegenomen in de MR vergaderingen.

 

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.