Het Mozaïek is een nevenvestiging van de hoofdvestiging De Triangel in Capelle aan den IJssel. Deze relatie zie je terug in de organisatie van onze MR. De MR bestaat namelijk uit twee leden van Het Mozaïek; een ouder en een leerkracht en vier leden van De Triangel; twee ouders en twee leerkrachten.

Binnen de MR wordt dus naar het beleid, en daarmee ook naar de kwaliteit, van beide scholen gekeken. Jaarlijks zijn er een aantal vergaderingen waarin de leden samenkomen en verschillende beleidszaken bespreken.

Hieronder vindt u een link naar het Medezeggenschapsreglement van Het Mozaïek en de hoofdvestiging, De Triangel, in Capelle aan den IJssel.

2017-11-08 – 15 – Medezeggenschapsreglement Triangel Mozaïek definitief (1)

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.