Er is jeugdmaatschappelijk werk op school aanwezig. Om de week is de jmw-er een hele dag op school aanwezig.

Het schoolmaatschappelijk werk is er om u te helpen bij vragen of moeilijkheden waar u zelf niet uitkomt. Dat kan van alles zijn:

  • Misschien lopen dingen op school niet prettig en wilt u daar graag over praten.
  • Uw kind heeft iets vervelends of moeilijks meegemaakt.
  • Het gaat thuis niet zo goed.
  • Uw kind voelt zich onzeker, faalangstig of eenzaam.
  • Het contact tussen u en uw kind loopt niet lekker.
  • Uw kind vindt het moeilijk om contact te maken met andere kinderen.

Schoolmaatschappelijk werk is er om samen met u en uw kind te kijken hoe we kunnen inspelen op de behoefte van u, uw kind en de school. Een afspraak met de jmw-er verloopt altijd via onze intern begeleider Wim Donker.