De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Na het eten gaan ze naar buiten. Door ouders wordt er pleinwacht gelopen.

De kinderen van groep 1/2B en 3 t/m 5 eten van 12.15 tot 12.30 uur. en spelen buiten van 12.30 tot 13.00 uur.
De kinderen van groep 1/2A en 6 t/m 8 spelen van 12.00 tot 12.30 uur buiten en eten van 11.45 tot 12.00 uur in de klas, of van 12.30 tot 12.45 uur.

Twee ouders lopen van 12.00-13.00 uur pleinwacht op het kleuterplein. Drie ouders lopen van 12.00-13.00 uur pleinwacht op het grote plein.

Er zijn geen kosten voor het overblijven wanneer u als ouder/gezin meedraait in het pleinwachtrooster. Wanneer dat voor u niet mogelijk is dan geldt er een afkoopregeling.