Het Mozaïek in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool Het Mozaïek in Krimpen aan den IJssel komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. Het Mozaïek heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en een vriendelijk en gastvrij schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

Het Mozaïek is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun persoonlijk geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en het team gaan positief en respectvol met elkaar om.

Wat onze school verder uniek maakt naast de eigen identiteit? Ons onderwijs is echt gericht op het kind. Niet de leerstof is uitgangspunt, maar de brede ontwikkeling van iedere individuele leerling. We gebruiken vanaf groep 4 tablets (Snappet) en hechten tegelijk veel waarde aan het lezen van boeken. Kijk maar eens naar onze bibliotheek! Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruiken we de Kanjertraining als leidraad, in een doorlopende lijn van groep 1 tot en met groep 8. Goed om te weten: nieuwe leerlingen kunnen wennen in onze instroomklas!

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel ons voor een afspraak of antwoord op je vragen (0180 518 726) of stuur een mail naar hetmozaiek@levwn.nl