Op het Mozaïek is een regeling getroffen met Royal Kids Home.
Zij verzorgen voor onze school op maandag, dinsdag en donderdag de na-schoolse opvang.
Om 14.45 uur staan ze bij school en nemen ze de kinderen mee naar Het Kompas.
Via de volgende website kunt u zich hiervoor aanmelden: www.royalkidshome.nl
Later dit jaar (2019-2020) zal er een locatie worden geopend op Het Mozaïek.
Informatie hierover volgt t.z.t.